Sidst opdateret 10.05.17

Koncertfonden

Fondens formål er at virke for udbredelse og fremme af harmoniorkestermusik samt bidrage til at bevare og styrke det kunstneriske niveau i Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Formålet skal blandt andet opfyldes ved at afholde offent­lige koncerter, yde tilskud til komponister og på anden måde støtte frembringelse af nye kompositioner for harmoniorkester, engagere gæstedirigenter, udgive eller støtte udgivelse af fonogrammer/bånd med harmoniorkestermusik.

Se mere om det juridiske grundlag her: Om Koncertfonden.

Se Fondens fundats her: Fundats.


Den Kongelige Livgardes Musikkorps Koncertfond
Gothersgade 100
1123 København K
koncertfonden@livgardensmusikkorps.dk

CVR-nr.:   74388612

Kontakt: Viktor Wennesz, formand. Tlf.: 2679 0829

Bank:              Nordea
Reg. nr.:          2105
Konto nr.:        0105 152 396
IBAN:              DK2020000105152396
Swiftadresse:   NDEADKKK

Bestyrelsen

Viktor Wennesz- formand
Kirsten Thomsen – forretningsfører
Andras Olsen- sekretær
Michael Justesen – tillidsrepræsentant og formand for orkestret

Eksterne medlemmer:
Hans Christian Galst, jurist
Vakant plads

Rosenborg Recording

c/o Den Kongelige Livgardes Musikkorps Koncertfond
Gothersgade 100
1123 København K
koncertfonden@livgardensmusikkorps.dk

.