Arrangementer

Støtteforeningen har siden sin start i 2008 afholdt en lang række særarrangementer for Vennerne – herunder også de årlige generalforsamlinger. Desuden deltager vi så vidt muligt i Musikkorpsets offentlige koncertvirksomhed, og hjælper med at sælge Musikkorpsets CD udgivelser og andet materiale i orkestrets salgsbod.

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling

Torsdag den 15. august 2019 kl. 19.00 i Stærekassen, Kgs. Nytorv, København.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
    1. Valg af dirigent
    2. Bestyrelsens beretning
    3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
    4. Forslag fra bestyrelsen
    5. Forslag fra medlemmerne
    6. Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent
    7. Valg af bestyrelse
På valg er: Erik Rasmussen, Anne Marie Brammer, Henrik Olsen og Svend Bjerre Christensen – alle fire er villige til genvalg.
    8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er Kirsten Thomsen og Flemming Welander.
    9. Valg af 2 revisorer
På valg er Ole Andkjær Christensen og Torben Ellekjær.
   10. Valg af revisorsuppleant  
På valg er Lise Dyhr.
   11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. aug. 2019 og sendes til vores adresse eller pr. mail til: [email protected]

Efterfølgende bydes de fremmødte Venner på en forfriskning og en snack i baren. Der vil desuden være mulighed for at købe foreningens pin og postkort.Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Download det nyeste nyhedsbrev

c/o Den Kongelige Livgardes Musikkorps
Gothersgade 100, 1123 København K

CVR: 33891032 · Handelsbetingelser
Telefon: +45 2820 1593
Mail: [email protected]

© Copyright 2016 · Den Kongelige Livgardes Musikkorps