Arrangementer

Støtteforeningen har siden sin start i 2008 afholdt en lang række særarrangementer for Vennerne – herunder også de årlige generalforsamlinger. Desuden deltager vi så vidt muligt i Musikkorpsets offentlige koncertvirksomhed, og hjælper med at sælge Musikkorpsets CD udgivelser og andet materiale i orkestrets salgsbod.

Generalforsamling
Herved indkaldes medlemmerne af støtteforeningen Livgardens Musikkorps Venner til ordinær generalforsamling:
Mandag den 22. august 2022 kl. 19.00 i Stærekassen, Kgs. Nytorv, København.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne
6. Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse – på valg er: Anette Hjuler, Carsten Smith-Nielsen og Ulla Elmquist– alle tre er villige til genvalg.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – på valg er Flemming Welander og Lars Peter Nielsen
9. Valg af 2 revisorer – på valg er Ole Andkjær Christensen og Karsten Freese
10. Valg af revisorsuppleant – på valg er Lise Dyhr
11. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. august 2022 og sendes til vores adresse eller pr. mail til: [email protected]
Efterfølgende bydes de fremmødte Venner på en forfriskning og en snack i baren.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

 

 

Download det nyeste nyhedsbrev
Februar 2022

c/o Den Kongelige Livgardes Musikkorps
Gothersgade 100, 1123 København K

CVR: 33891032 · Handelsbetingelser

Mail: [email protected]

© Copyright 2016 · Den Kongelige Livgardes Musikkorps