Arrangementer

Støtteforeningen har siden sin start i 2008 afholdt en lang række særarrangementer for Vennerne – herunder også de årlige generalforsamlinger. Desuden deltager vi så vidt muligt i Musikkorpsets offentlige koncertvirksomhed, og hjælper med at sælge Musikkorpsets CD udgivelser og andet materiale i orkestrets salgsbod.

Det begynder at lysne med Covid-19 så vi forsøger med at få afholdt generalforsamling. Valghandlingen bliver lidt større end sædvanligt, da det ikke var muligt at afholde generalforsamling i 2020. Indkaldelsen er udsendt med det nye medlemsblad juni 2021

Herved indkaldes medlemmerne af støtteforeningen Livgardens Musikkorps Venner til ordinær generalforsamling:
Mandag den 23. august 2019 kl. 19.00 i Stærekassen, Kgs. Nytorv, København.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne
6. Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse
På valg er: Anette Hjuler og Carsten Smith-Nielsen samt 1 vakant (for 1 år),
Erik Rasmussen, Anne Marie Brammer og Henrik Olsen samt 1 vakant (for 2 år)
– alle fem er villige til genvalg. Henning Kraiberg Knudsen ønsker at udtræde.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er Flemming Welander og 1 vakant.
9. Valg af 2 revisorer
På valg er Ole Andkjær Christensen og Karsten Freese.
10. Valg af revisorsuppleant
På valg er Lise Dyhr.
11. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
den 8. august 2021 og sendes til vores adresse eller pr. mail til: [email protected]
Efterfølgende bydes de fremmødte Venner på en forfriskning og en snack i baren.
Dette gælder naturligvis kun såfremt de aktuelle Covid19-restriktioner tillader det.

Download det nyeste nyhedsbrev
April 2021

c/o Den Kongelige Livgardes Musikkorps
Gothersgade 100, 1123 København K

CVR: 33891032 · Handelsbetingelser

Mail: [email protected]

© Copyright 2016 · Den Kongelige Livgardes Musikkorps