Musikkorpsets medlemmer

Musikdirigent:

David M.A.P. Palmquist

Stabstambour

Søren Rønløv Nielsen

Fløjte

Katrine Kielland-Brandt (webmaster)

Utrilla Gudiksen (piccolo)

Obo

Radi Åstrand Radev

Klarinet

Koncertmester/ 1. soloklarinet
Bo Skjold Christensen

2. soloklarinet
Viktor Wennesz (formand for Koncertfonden, programudvalg)

1. klarinet
Søren-Filip Hansen (programudvalg)
Nicoline Juul Bennecke (programudvalg)

Basklarinet
Martin Kejser

2. klarinet
Solvejg H. Rechnagel
Per Majland

3. klarinet
Thomas Lund Jensen
Frederik von Würden Eriksen

Es-klarinet
Jeppe Tom-Petersen

Fagot

Kirsten Thomsen (kasserer for Foreningen)

Horn

Carsten Smith-Nielsen (co-webmaster)
Thorbjørn Gram (kontraktansat)
Martin Cholewa
Michael Justesen (tillidsrepræsentant, formand for Foreningen af Musikere i Forsvaret, formand for KMO)

Kornet

Lars Uhrenfeldt Nielsen (programudvalg)
Stanley Westh

Trompet

Stig Sønderriis
Claus Mærsk
Lars Ejlif Hansen

Basun

Flemming Welander (sekretær for Foreningen)
Ronni Miles-Bebber (kontraktansat)
Daniel Ankjær Clemmensen (programudvalg)

Tenorhorn

Andras Olsen (sekretær for Fonden)
Peter Z. Jönsson

Euphonium

Steffen Mærsk

Tuba

Thomas Bruun
Christian Bay (sikkerhedsrepræsentant)
Jesper Hyllested (vicemusikdirigent, suppleant for bestyrelsen)

Slagtøj

Søren Rønløv Nielsen (stabstambour)
Tom Højlund Olsen (vicestabstambour)
Henning Povl Hansen
Lars Vestergaard Larsen