Koncertfonden

Fondens formål er at virke for udbredelse og fremme af harmoniorkestermusik samt bidrage til at bevare og styrke det kunstneriske niveau i Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Formålet skal blandt andet opfyldes ved at afholde offent­lige koncerter, yde tilskud til komponister og på anden måde støtte frembringelse af nye kompositioner for harmoniorkester, engagere gæstedirigenter, udgive eller støtte udgivelse af fonogrammer/bånd med harmoniorkestermusik.

Den Kongelige Livgardes Musikkorps’ Koncertfond
Gothersgade 100
1123 København K
[email protected]

CVR-nr.:   74388612

Rosenborg Recording

c/o Den Kongelige Livgardes Musikkorps Koncertfond
Gothersgade 100
1123 København K
[email protected]

Lovpligtige dokumenter:

Årsrapport 2019-2020
Årsrapport 2020-2021
Årsrapport 2021-2022

Skema til ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a” 2019-2020
Skema til ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a” 2020-2021
Skema til ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a” 2021-2022
Skema til ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a” 2022-2023

Fundats

Kontakt: Andras Olsen, formand for koncertfonden, telefon +45 60873105

Bank:              Nordea
Reg. nr.:          2105
Konto nr.:        0105 152 396
IBAN:              DK2020000105152396
Swiftadresse:   NDEADKKK

Bestyrelsen

Andras Olsen – formand
Frederik von Würden Eriksen – forretningsfører
Viktor Wennesz – sekretær
Thomas Bruun – tillidsrepræsentant og formand for orkestret

Eksterne medlemmer:
Hans Christian Galst, jurist
Vakant plads