Musikkorpsets medlemmer

Musikdirigent:

David M.A.P. Palmquist

Stabstambour

Søren Rønløv Nielsen

Fløjte

Julius Ditlevsen (kontraktansat)
Utrilla Gudiksen (piccolo)
vakant

Obo

Radi Åstrand Radev

Klarinet

Koncertmester/ 1. soloklarinet
Søren-Filip Brix Hansen (Formand for programudvalg)

2. soloklarinet
Viktor Wennesz

1. klarinet
Martin Kejser
Jeppe Tom-Petersen

Basklarinet
Thomas Lund Jensen

2. klarinet
Solvejg H. Rechnagel
Per Majland

3. klarinet
Bo Skjold Christensen
Morten Sønderskov (kontraktansat)
Frederik von Würden Eriksen (orlov)

Es-klarinet
Nicoline Juul Bennecke (programudvalg)

Fagot

Kirsten Thomsen (forretningsfører for Fonden)

Horn

Carsten Smith-Nielsen (webmaster)
Emil Folke (kontraktansat)
Martin Cholewa
Michael Justesen (tillidsrepræsentant, formand for Foreningen af Musikere i Forsvaret, formand for KMO)

Kornet

Lars Uhrenfeldt Nielsen (programudvalg)
Stanley Westh(orlov)
Carsten M. Larsen (kontaktansat)

Trompet

Stig Sønderriis
Mikkel Berrig
Lars Ejlif Hansen

Basun

Flemming Welander (sekretær for Foreningen)
Andras Olsen (formand for Koncertfonden)
Daniel Ankjær Clemmensen (basbasun)

Tenorhorn

Peter Z. Jönsson
Michael Thomsen (programudvalg)

Euphonium

Steffen Mærsk

Tuba

Thomas Bruun
Christian Bay (sikkerhedsrepræsentant)
Jesper Hyllested (vicemusikdirigent, suppleant for bestyrelsen)

Slagtøj

Søren Rønløv Nielsen (stabstambour)
Tom Højlund Olsen (vicestabstambour)
Henning Povl Hansen
Lars Vestergaard Larsen (sekretær for Fonden, programudvalg)