Musikkorpsets medlemmer

Musikdirigent:

David M.A.P. Palmquist

Stabstambour

Søren Rønløv Nielsen

Fløjte

Utrilla Gudiksen (piccolo)
Simon Rosenkilde Roed

Obo

Radi Åstrand Radev

Klarinet

Koncertmester/ 1. soloklarinet
Frederik von Würden Eriksen

2. soloklarinet
Viktor Wennesz

1. klarinet
Martin Kejser
Jeppe Tom-Petersen

2. klarinet
Solvejg H. Rechnagel
Per Majland

3. klarinet
Nicoline Juul Bennecke (programudvalg)
Thomas Lund Jensen

Basklarinet
Bo Skjold Christensen (sekretær for Fonden)

Es-klarinet
Søren-Filip Brix Hansen (Formand for programudvalg)

Fagot

Kirsten Thomsen (forretningsfører for Fonden)

Horn

Carsten Smith-Nielsen (webmaster)
vakant
Martin Cholewa
Michael Justesen (tillidsrepræsentant, formand for Foreningen af Musikere i Forsvaret, formand for KMO)

Kornet

Lars Uhrenfeldt Nielsen (programudvalg)
Stanley Westh (orlov)

Trompet

Stig Sønderriis
Mikkel Berrig
Lars Ejlif Hansen

Basun

Flemming Welander (sekretær for Foreningen)
Andras Olsen (formand for Koncertfonden)
Daniel Ankjær Clemmensen (basbasun)

Tenorhorn

Peter Z. Jönsson
Michael Thomsen (programudvalg, vicemusikdirigent)

Euphonium

Steffen Mærsk

Tuba

Thomas Bruun
Christian Bay (sikkerhedsrepræsentant)
Jesper Hyllested  (suppleant for bestyrelsen)

Slagtøj

Søren Rønløv Nielsen (stabstambour)
Tom Højlund Olsen (vicestabstambour)
Henning Povl Hansen
Lars Vestergaard Larsen (programudvalg)