Musikkorpsets medlemmer

Musikdirigent:

Michael Aaberg Thomsen

Stabstambour

Søren Rønløv Nielsen

Fløjte

Utrilla Gudiksen (piccolo)
Simon Rosenkilde Roed (SoMeudvalg)

Obo

Radi Åstrand Radev

Klarinet

Koncertmester/ 1. soloklarinet
Frederik von Würden Eriksen (SoMeudvalg)

2. soloklarinet
Viktor Wennesz (sekretær for Fonden)

1. klarinet
Martin Kejser
Jeppe Tom-Petersen

2. klarinet
Solvejg H. Rechnagel
Per Majland

3. klarinet
Nicoline Juul Bennecke (programudvalg)
Thomas Lund Jensen

Basklarinet
Bo Skjold Christensen (SoMeudvalg)

Es-klarinet
Søren-Filip Brix Hansen (Formand for programudvalg)

Fagot

Harald Svendsen (kontraktansat)

Horn

Carsten Smith-Nielsen (webmaster, SoMeudvalg)
Thorbjørn Gram (kontraktansat)
Martin Cholewa
Michael Justesen (suppleant for Bestyrelsen, formand for Foreningen af Musikere i Forsvaret)

Kornet

Lars Uhrenfeldt Nielsen (programudvalg)
Stanley Westh

Trompet

Kristian Noe
Mikkel Berrig
Lars Ejlif Hansen

Basun

Flemming Welander (sekretær for Bestyrelsen)
Andras Olsen (formand for Koncertfonden)
Daniel Ankjær Clemmensen (basbasun)

Tenorhorn

Peter Z. Jönsson
Ronni Miles-Bebber (kontraktansat)

Euphonium

Steffen Mærsk

Tuba

Thomas Bruun (tillidsmand, formand for Bestyrelsen)
Christian Bay (sikkerhedsrepræsentant)
Jesper Hyllested  (tillidsmandssuppleant, næstformand for Bestyrelsen)

Slagtøj

Søren Rønløv Nielsen (stabstambour)
Tom Højlund Olsen (vicestabstambour)
Henning Povl Hansen
Lars Vestergaard Larsen (programudvalg)