Arbejdsområder

Den Kongelige Livgardes Musikkorps’ fornemste opgave er at levere musik til Kongehuset: musik ved vagtskifter på majestætens residens, taffelmusik på slottene, musik ved statsbesøg og modtagelser. Musikkorpset er populært sagt Kongehusets husorkester.Musikkorpset leverer endvidere musik til Forsvaret i forb. m. parader og højtideligheder. Derudover har Musikkorpset en landsdækkende offentlig koncertvirksomhed og har flere gange været i udlandet for at profilere Danmark.

En stor del af Musikkorpsets virke er synligt for offentligheden, mens en mindre del foregår for specielt indbudte. Livgardens Musikkorps optrådte offentligt 174 gange i 2014 (parader og koncerter).

I over 350 år har Livgardens Musikkorps været en kulturbærende faktor i danmarkshistorien. Musikkorpset promoverer såvel Forsvaret som byen København ved de berømte og populære vagtparader gennem byen.

Repertoire

Repertoiret består udover marchmusikken af både klassisk og rytmisk musik. Der medvirker ofte kendte gæstedirigenter og -solister. Der komponeres løbende ny musik til Livgardens Musikkorps.

Orkesterprøver og øvelokale

Musikkorpset har hjemsted på Den Kongelige Livgardes Kaserne i Gothersgade. I mange år havde orkestret øvelokale på selve kasernen, men det blev lukket af Forsvarets Arbejdsmiljøcenter Øst i 2010, som vurderede lokalet sundhedsskadeligt. Den største gene var et for højt decibelniveau.

Fra 2010-14 øvede Musikkorpset derfor mange forskellige steder i København og omegnskommuner, hvilket betød stort slid på instrumenterne og omkostningstung transport af udstyr foruden vanskelig planlægning af det daglige arbejde.

Et planlagt byggeri i 2013 på Eksercerpladsen på Livgardens Kaserne i Gothersgade kunne ikke realiseres.

Siden 2014 har Livgardens Musikkorps haft fast øvested og også koncertlokale i Stærekassen på Kgs. Nytorv. Huset blev indviet i 1931 som Statsradiofoniens koncertsal og ny scene for Det Kgl. Teaters mindre opsætninger. Huset stod stort set ubrugt siden Skuespilhuset ved Havnen blev indviet i 2008. Den Kongelige Livgardes Musikkorps er glade for at have overtaget den smukke bygning, der akustisk passer orkestret godt.

Huset er fyldt med kunst, læs om det, klik her.