OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lennart Blak Bager Jensen, klarinettist i Livgardens Musikkorps, er ikke en mand, der gør noget særligt væsen af sig. Han går stille med sine mange og store kvalifikationer, erhvervet gennem uddannelse, udfordringer og arbejde. I 33 år har han spillet klarinet i Musikkorpset, og sideløbende hermed har han arbejdet som instruktør, dirigent og dommer i musikkonkurrencer og – seminarer i Norge og Danmark og som dirigent i Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen. Lennart er født i Maribo 1954. Musikken førte ham til konservatoriet i Hamburg som 17årig, og 8 år gik med klarinetstudier i Hamburg og Berlin indtil debuten med Hamburger Symphoniker. Derefter var Lennart ansat i flere tyske orkestre.
lennart-blak-sneparadeHan kom til Livgardens Musikkorps i juni 1983, og hans allerførste dag var selve 325 års jubilæumsdagen. Ilddåben var direkte i festparaden, et kæmpe optog med alle danske musikkorps, hjemmeværnsorkestre og utallige gardere. Lennart skulle både marchere og spille den lille es-klarinet, alt sammen helt nyt for ham ligesom uniformen og bjørnen. Det var en heftig 1. arbejdsdag, der også omfattede musik i Kgs. Have og festkoncert i Tivoli om aftenen. I 2008 spillede Lennart Blak også med til 350års jubilæet – en flot ring at slutte.
Lennart blev rigtigt ansat i 1987, hvor han delte 1. pladsen ved konkurrencen om den ledige stilling med Vibeke K. Lembke, der blev den første kvinde i musikkorpset. Da hun et halvt år senere flyttede til Århus Symfoniorkester, overtog Lennart pladsen fast. Lennart taler om de år som en opvågningstid, hvor kvinderne holdt deres indtog i den mandsdominerede livgarde-verden. Man var meget opmærksom på ligestilling, og andre forandringer var på vej med større seriøsitet omkring koncertproduktionerne, nu under ledelse af en kunstnerisk leder, Verner Nicolet. Marchorkestret udviklede sig til også at være et koncertorkester. Den positive udvikling afspejlede sig bl.a. i de mange amatørorketres beundring for Livgardens Musikkorps, de professionelle, der fortsat er kilde til stor inspiration ude omkring, udtaler Lennart Blak.
Kedelhallen 2003 Den Kongelige Livgardes Musikkorps  Basklarinet Lennart Blak

Kedelhallen 2003
Den Kongelige Livgardes Musikkorps
Basklarinet Lennart Blak

Som vision for fremtidens Musikkorps kunne han ønske sig større kontakt til de unge: gymnasier, skoler, musikskoler, ungdomsorkestre – altså dem, der skal være fødekæden og sikre fagets fortsatte beståen. ”Det er vigtigt at tage sin rolle som forbillede alvorligt. Kernepublikummet burde være dem, der skal overtage”. De store forandringer, som Lennarts 33 år i Livgardens Musikkorps har budt på, har heldigvis været med sans for at holde på traditionerne. ”Det er med til at gøre os levende”, siger han.

At trille tommelfingre ligger ikke til den nygifte Lennart Blak, der bor med sin familie i Maribo. Den 1. april går han på pension fra Livgarden, men tiltræder snart en ny stilling: han søgte og fik jobbet som musiksagkyndig for alle hjemmeværnets 15 musikkorps med både administrativt ansvar og musikalsk ledelse. Musikkorpset ønsker Lennart alt godt i årene, der kommer, og siger tak for mange års god musik og godt samvær.
KKB, marts 2016.