Der er blevet uddelt 2 legatportioner fra Den Kongelige Livgardes Fond:

Musiker Carsten Smith-Nielsen har modtaget Frederik den IX’s Mindelegat og regissør Anni Larsen har modtaget Katrine Kielland-Brandts Legat. Musikkorpset ønsker tillykke

Læs nærmere om Den Kongelige Livgardes Fond her