Den Kongelige Livgardes Musikkorps har netop indgået en aftale med Giordano Bellincampi, der nu tiltræder som kunstnerisk rådgiver for musikkorpset for en treårig periode. Giordano  Bellincampi  vil i perioden dirigere et antal koncerter, og derudover skal hans rådgivning være med til at sætte retningen for musikkorpsets kunstneriske og musikalske udvikling.

Aftalen skal ses i lyset af, at Den Kongelige Livgardes Musikkorps i de seneste år har været inde i en rivende udvikling, med en koncertvirksomhed, der positionerer musikkorpset som et blæserensemble på højeste internationale niveau. Giordano Bellincampi har i de forløbne år med stor succes dirigeret flere af disse koncerter.

Giordano Bellincampi er en italiensk født og dansk uddannet dirigent med en omfattende international karriere. Bellincampi er en efterspurgt gæst i danske og internationale operahuse og symfoniorkestre ved siden af sin nuværende post som chefdirigent for Auckland Philharmonia i New Zeeland, og har tidligere været chef for Den Jyske Opera, chefdirigent for Sjællands Symfoniorkester, Duisburg Philharmonikerne, Kristiansand Symfoniorkester og I Pomeriggi